Zeszyty naukowe
Autor: Christian Lis, Monika Woźniak 331
Strony: 331-345
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W dobie natłoku informacji docierającej do uczestników rynku konieczne jest stosowanie metod redukujących wymiar macierzy obserwacji. Jest to jedno z zadań metod taksonomicznych. Autorzy zaproponowali w artykule wykorzystanie metody taksonomicznej do oceny atrakcyjności osiedli Szczecina. Propozycję poparli przykładem empirycznym, w którym przeprowadzili ranking osiedli Szczecina według ich atrakcyjności.
Słowa kluczowe: taksonomia, klasyfikacja obiektów wielowymiarowych, pomiar atrakcyjności obiektów wielowymiarowych

AN APPLICATION OF TAXONOMIC METHODS IN ASSESSING THE ATTRACTIVENESS OF SZCZECIN ESTATES

Abstract
In the era of multitude of information that is gathered by each market participant every day, methods that can reduce data set dimension have to be in use. This is one of the tasks of taxonomic methods. The authors proposed in the article the use of taxonomic methods to assess the attractiveness of Szczecin estates. A proposal has been supported by an empirical example, in which a ranking of Szczecin estates by their attractiveness was conducted.
Keywords: taxonomy, the classification of multidimensional objects, the measurement of attractiveness of multidimensional objects
JEL Code: C38