Zeszyty naukowe
Autor: Anna Gdakowicz 225
Strony: 225-238
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Ceny nowych mieszkań sprzedawanych przez deweloperów nie powinny być niższe niż koszty poniesione na inwestycję mieszkaniową. Poziom wyznaczający poniesione koszty nazwano linią oporu. Celem artykułu było badanie relacji przeciętnych cen 1 m2 mieszkań na rynku pierwotnym względem linii oporu. Badanie oparto na średnich cenach transakcyjnych publikowanych przez Narodowy Bank Polski dla miast wojewódzkich Polski. W analizie ujęto okres I kwartał 2007 roku–I kwartał 2013 roku.
Słowa kluczowe: linia oporu, ceny mieszkań, ceny transakcyjne, rynek pierwotny.

THE LINE OF RESISTANCE AND THE HOUSING PRICES ON THE PRIMARY MARKET IN THE SELECTED CITIES OF POLAND

Abstract
The prices of the new apartments sold by developers should not be lower than the expenditure on the residential investment. The level designating this expenditure was called a line of resistance. The purpose of the article was to analyze newly-built apartments on the basis of the data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office. The formation of the average price of 1m2 on the primary housing market was examined with respect to the line of resistance. The study was based on the average transaction prices published by the Polish National Bank for Polish provincial cities. The analysis covered the period from 2007 to the first quarter of 2013.
Keywords: line of resistance, housing prices, transaction prices, primary market.
JEL Classification: C19, E31.