Zeszyty naukowe
Autor: Ewa Putek-Szeląg, Joanna Różańska-Putek 367
Strony: 367-378
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
Na rynek nieruchomości rolnych wpływają czynniki ekonomiczne, zasobowe, instrumentalne, wywołując wahania. Znajomość wahań na rynku nieruchomości rolnych jest istotna dla uczestników rynku. Ma to również znaczenie dla władz różnego szczebla. Cykle na rynku nieruchomości są jedną z głównych przyczyn sukcesów i niepowodzeń inwestycji na rynku nieruchomości rolnych. Ich badanie jest zatem bardzo ważne.
Słowa kluczowe: koniunktura, rynek nieruchomości rolnych.

RESERCH SITUATION ON THE MATKRT OF AGRICULTURAL LAND

Abstract
The agricultural real estate market is affected by economic trends, resource availability and the instrumental factors that cause fl uctuations. The knowledge of fl uctuations on the agricultural real estate market is crucial for all the market players. It is also important for the governmental bodies at various levels. The cycles on the agricultural real estate market belong to key determinants of successes and failures of the investments on the agricultural real estate market. Thus, their investigation is of high relevance.
Keywords: business cycle, agricultural real estate market.
Kod JEL: Q14; E27.