Zeszyty naukowe
Autor: Natalia Szozda, Artur Świerczek 379
Strony: 379-398
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wpływ lokalizacji materiałowego i informacyjnego punktu rozdziału na efektywność procesu planowania popytu rynkowego w łańcuchach dostaw. W tym celu określono relacje między obydwoma punktami rozdziału oraz zidentyfikowano niezbędne cechy i miary efektywności procesu planowania popytu na produkty. Rozważania teoretyczne wzbogacono wynikami badań naukowych przeprowadzonych w łańcuchach dostaw funkcjonujących w różnych branżach.
Słowa kluczowe: materiałowy punkt rozdziału, informacyjny punkt rozdziału, popyt, łańcuch dostaw.

THE EFFECT OF THE LOCATION OF DECOUPLING POINTS ON THE EFFICIENCY OF DEMAND PLANNING PROCESS IN SUPPLY CHAINS

Abstract
The paper seeks to investigate the effect of the location of material and information decoupling points on the efficiency of demand planning process in supply chains. In order to achieve this goal, the relationships between the location of two types of decoupling points are identified and necessary characteristics and efficiency metrics of demand planning process are recognized. The theoretical considerations are then evidenced by cross-sector findings obtained from an exploratory study carried out in supply chains.
Keywords: material decoupling point, information decoupling point, demand, supply chain.
Kod JEL: C83.