Zeszyty naukowe
Autor: Beata Skubiak 49
Strony: 49-59
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zmiany demograficzne dotyczą przede wszystkim osób starszych, dzieci i rodzin. Dzięki polityce regionalnej można dla nich wiele zrobić, np. przez odpowiednie wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem ogólnym niniejszego artykułu jest przedstawienie konsekwencji gospodarczych i finansowych wynikających ze zmian demograficznych oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2014–2020.
Słowa kluczowe: zmiany demograficzne, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, polityka regionalna

Demographic changes and use of resorces from the European Regional Development Fund

Abstract
Demographic changes relate mainly to the elderly people, children and families. Regional policy can provide a lot for them, for example through the right use of funds from the European Regional Development Fund (ERDF). The main purpose of this paper is to present the economic and financial consequences of demographic changes and to formulate recommendations for the use of the European Regional Development Fund in 2014–2020.
Keywords: demographic changes, European Regional Development Fund, regional policy
JEL codes: R19, R23