Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Nowacka-Bandosz 195
Strony: 195-206
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono szerokie ujęcie klasyfikacji usług w wymianie międzynarodowej. Wynika z niego, że wartość międzynarodowej wymiany usług jest dwukrotnie większa od wartości usług liczonej według najczęściej stosowanej wąskiej definicji. Następnie omówiono przekształcenia w strukturze wyodrębnionych rodzajów usług czynnikowych i nieczynnikowych w latach 2000–2012, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w okresie kryzysu finansowo-gospodarczego.
Słowa kluczowe: usługi czynnikowe, usługi nieczynnikowe, usługi w wymianie międzynarodowej

International trade in services in a broad aspect

Abstract
The article presents classification of services in international trade in a broad sense. In a wide approach the value of international trade in services is twice the value of the services in their narrow definition. The paper shows also structure of factorial and non-factorial services exports in years 2000–2012 with particular focus on the impact of financial and economic crisis.
Keywords: factorial services, non-factorial services, international trade in services
JEL code: F1