Zeszyty naukowe
Autor: Barbara Kryk 79
Strony: 79-89
pdf pełen tekst

Streszczenie
Infrastruktura socjalna i opieka społeczna są istotnym obszarem pomiaru jakości życia. Odzwierciedlają one poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, świadczą
o poziomie rozwoju społecznego i zrównoważonego. W artykule przedstawiono wyniki pomiaru obiektywnej jakości życia w tym obszarze w powiatach województwa zachodniopomorskiego oraz wyjaśniono powody uzyskanej oceny. W opracowaniu wykorzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej.
Słowa kluczowe: jakość życia, region, infrastruktura socjalna, opieka społeczna

DIVERGENCES IN LIVING QUALITY IN TERMS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE AND SOCIAL WELFARE QUOTING THE EXAMPLE OF OUNTIES LOCATED IN WEST POMERANIAN VOIVODESHIP

Abstrakt
Social infrastructure and social welfare are important aspects to be taken into account while measuring living quality. They reflect the extent to which social needs are being satisfied, the stage of social development and the stage of sustainable development. In order to accomplish the aim of the paper, the author refers to the results of research on objective living quality (to which social infrastructure and social welfare greatly contribute) conducted in counties located in West Pomeranian voivodeship. Furthermore, the author discusses factors that have contributed to such results using desk research and taxonomic analysis.
Keywords: living quality, region, social infrastructure, social welfare
JEL Codes: I3, R1