Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Przybyła 299
Strony: 299-309
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przeanalizowano warunki życia w dużych miastach Dolnego Śląska. Na podstawie zestawu cech charakteryzujących wybrane miasta w zakresie poziomu życia mieszkańców (m.in.: sytuacja mieszkaniowa, stan środowiska naturalnego, uwarunkowania na rynku pracy, bezpieczeństwo mieszkańców czy dostępna oferta w zakresie dóbr kultury) skonstruowano taksonomiczne mierniki rozwoju. Do badania zgromadzono przestrzenne szeregi danych dla roku 2012.
Słowa kluczowe: poziom życia ludności miast, taksonomiczna metoda wzorca rozwoju

LIVING STANDARDS IN CHOSEN LOWER SILESIAN CITIES

Abstract
In this article the analysis of the conditions of living in the Lower Silesian cities has been done. On the basis of the set of features characteristic for the chosen cities, taking the level and the quality of living (eg the housing problem, the condition of natural environment, job market, the safety of inhabitants or the available offer of the cultural institutions) into account, the taxonomic measurements of development were constructed. For this research the spatial sets of data valid in the year 2012 were gathered.
Keywords: taxonomical measure of development, quality of life of the inhabitants of a city
JEL Code: R13