Zeszyty naukowe
Autor: Khaliunaa Erdenekhuu 43
Strony: 43-53
pdf pełen tekst

Streszczenie
Mongolia posiada znaczne złoża węgla, które odgrywają ważną rolę w jej gospodarce. W 2013 roku sektor węglowy stanowił 15% produkcji przemysłowej i 26% dochodów z eksportu. W artykule przeanalizowano wpływ sektora węglowego na rozwój gospodarki Mongolii.
Słowa kluczowe: węgiel, Mongolia, rozwój ekonomiczny

THE ROLE OF COAL SECTOR IN MONGOLIAN ECONOMY

Abstract
Mongolia has significant coal reserves, which play an important role in the economy. In 2013, coal sector contributed 15% of gross industrial output and 26% of export revenue. This paper analyzes the impact of coal sector on economic development in Mongolia.
Keywords: coal, Mongolia, economic development
JEL Codes: O10, O53