Zeszyty naukowe
Autor: Tadeusz Zipser, Jerzy Ładysz 167
Strony: 167-176
pdf pełen tekst

STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono krótką analizę inwestycji na niszowym i słabo opisywanym rynku win inwestycyjnych. Omówiono główne cechy tego rynku oraz indeksy, które opisują sytuację na rynku i stanowią benchmark dla tej nowej grupy instrumentów alternatywnych. Dokonano również analizy rentowności inwestycji w wino na tle wybranych instrumentów klasycznych i alternatywnych.
Słowa kluczowe: rynek win inwestycyjnych, instrumenty alternatywne, dywersyfikacja ryzyka.

THEORETICAL ASSUMPTIONS FOR MODELLING THE DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER SETTLEMENT SYSTEMS

Abstract
The article presents the theoretical assumptions for modeling the development of cross- -border settlement systems. On the example of divided towns on the Polish-German border was justified the need of such modelings and the possibility of their application to develop cross-border strategies and land use development plans. First time was described the phenomenon of duplication of functions and spatial structures on both sides of the border towns. Authors noticed the possibility and reasons for reintegration of divided towns.
Keywords: modeling, settlement system, divided town, cross-border contacts
JEL Code: R15