Zeszyty naukowe
Autor: Bartosz Bartosiewicz 179
Strony: 179-188
pdf pełen tekst

Streszczenie
Głównym celem artykułu jest identyfikacja kierunków przemian przestrzenno-funkcjonalnych w małych miastach w kontekście dynamiki procesów społeczno-gospodarczych w okresie transformacji. Prowadzone przez autora analizy prowadzą również do typologii małych miast pod względem charakteru obserwowanych przemian. Przedmiotem artykułu są małe miasta rozumiane jako ośrodki posiadające prawa miejskie, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy. W Polsce jest 685 takich ośrodków, zamieszkałych łącznie przez niespełna 5 milionów osób.
Słowa kluczowe: małe miasta, przemiany przestrzenno-funkcjonalne

SMALL TOWNS IN POLAND 25 YEARS AFTER THE TRANSFORMATION: THE FUNCTIONAL CONTEXT AND SPATIAL DEVELOPMENT

Abstract
Small towns in Poland are varied in the context of economic potential and spatial development. Most of them are located away from big cities. Polish small towns most frequently are central places for the surrounding rural areas. They are characterized by significant share of open space with the supremacy of agricultural function.
The authors’ main objective is the analysis of directions of spatial and functional transformation in small towns in the light of socio-economic changes, and, subsequently.
The final step of the analysis is a typology of small towns, in which the character of spatial and functional transition is taken under consideration.
Keywords: small towns, functional and spatial transformation
JEL Code: R39