Zeszyty naukowe
Autor: Adam Przybyłowski 247
Strony: 247-256
pdf pełen tekst

Streszczenie
Zrównoważona mobilność wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa w zakresie swobodnego przemieszczania się, uzyskiwania dostępu do różnego rodzaju usług, komunikacji, handlu oraz nawiązywania kontaktów bez konieczności poświęcania innych ludzkich potrzeb czy też naruszania wymogów ekologicznych obecnie i w przyszłości. Celem artykułu jest ukazanie istoty i przykładów działań na rzecz zapewniania zrównoważonej mobilności w aglomeracjach, ze szczególnym uwzględnieniem Trójmiasta. Artykuł, opierając się na dostępnych dokumentach i danych źródłowych, prezentuje w pierwszej części rozwiązania usprawniające przemieszczanie się osób stosowane w europejskich, w tym i polskich aglomeracjach. W drugiej części publikacji przedstawiono działania podejmowane w aglomeracji trójmiejskiej na rzecz zrównoważonej mobilności na przykładzie systemu Tristar.
Słowa kluczowe: zrównoważona mobilność, aglomeracje, Trójmiasto

SUSTAINABLE MOBILITY IN AGGLOMERATIONS WITH A SPECIAL EMPHASIS ON TRICITY

Abstract
Sustainable mobility is one that meets the needs of society to move freely, gain access, communicate, trade and establish relationships without sacrificing other essential human or ecological requirements today or in the future. This concept should become a priority while planning the cities development nowadays. The aim of the paper is to present the basic idea and solutions as far as the promotion and implementation of this concept is concerned. Based on the available documents and data, the paper presents sustainable mobility in agglomerations with a special emphasis on Tristar system implementation in Tricity.
Keywords: sustainable mobility, agglomerations, Tricity
JEL Code: O43