Zeszyty naukowe
Autor: Paweł Szumigała 279
Strony: 279-290
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono projekt na konkurs architektoniczno-urbanistyczny zorganizowany przez samorząd terytorialny, co jest przykładem działań lokalnych w kontekście konkurencyjności i kreatywności w rozwoju przestrzennym.
Słowa kluczowe: rozwój przestrzenny, konkursy architektoniczne i urbanistyczne, konkurencyjność, Krosno Odrzańskie

ARCHITECTURAL COMPETITION FOR URBAN IN KROSNO ODRZAŃSKIE AS INSTRUMENT OF LOCAL GOVERNMENT ACTION FOR DEVELOPMENT OF SPATIAL

Abstract
This paper presents the development of the architectural competition organized by the local government, which is an example of local action in the context of competitiveness and creativity in spatial development.
Keywords: spatial development and urban architectural competitions, competitiveness, Krosno Odrzańskie
JEL Code: R58