Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Zarzecki 81
Strony: 81-93
pdf pełen tekst

Streszczenie
W artykule przedstawiono istotę i wyjaśniono powody zastosowania dyskonta z tytułu braku płynności. Wskazano na znaczenie prawidłowego ujęcia tego dyskonta w wycenie przedsiębiorstw oraz zasygnalizowano najnowsze wyzwania w tym zakresie.
Słowa kluczowe: wycena przedsiębiorstw, dyskonto z tytułu braku płynności

THE DISCOUNT FOR LACK OF MARKETABILITY IN BUSINESS APPRAISAL

Abstract
In this paper the most important issues related to application of the discount for lack of marketability (DLOM) were discussed. Importance of a proper application of this discount in the business valuation, and the newest challenges in the field were presented and discussed.
Keywords: business valuation, discount for lack of marketability
JEL Code: G32