Zeszyty naukowe
Autor: Wojciech Leoński 181
Strony: 181-192
pdf pełen tekst

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki związanej z rolą, jaką technologie informacyjno-komunikacyjne pełnią w przedsiębiorstwach. W artykule dokonano m.in. analizy zagadnienia definicji konkurencyjności i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto, analizie poddano poziom zastosowania przedmiotowych technologii w polskich przedsiębiorstwach. Natomiast w ostatniej części artykułu zaprezentowano znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, konkurencja, technologie informacyjno-komunikacyjne

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS IMPROVEMENT

Abstract
This paper discusses the problems of information and communication technologies (ICT) as a factor which makes enterprises economy more competitive. The first part of the article includes a definition of competition and ICT. The second one shows the usage of ICT in Polish enterprises. The last part analyses the meaning of information and communication technologies in enterprises and their impact on competitiveness.
Keywords: enterprises, competition, technology, ICT
JEL Code: L10