Zeszyty naukowe
Autor: Sławomir Kujawa, Elżbieta Ostrowska 191
Strony: 191–200
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-15
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja metody analizy zdarzeń i jej zastosowanie w kontekście badania oddziaływań wydarzeń nadzwyczajnych na reakcje inwestorów na rynku inwestycji klasycznych i alternatywnych.
Słowa kluczowe: analiza zdarzeń, finanse behawioralne, wydarzenia nadzwyczajne, indeksy giełdowe, inwestycje alternatywne, inwestycje klasyczne

EVENT STUDY AND APPLICATION IN BEHAVIORAL FINANCE

Abstract
The purpose of this article is to present the methods of analysis of events and its application in the context of examining the impact of extraordinary events on the reactions of investors in the investment market of classic and alternative.
Keywords: analysis of events, extraordinary events, stock market indices, alternative investments, investments classic