Zeszyty naukowe
Autor: Dariusz Zarzecki, Adrian Wołoszyn 325
Strony: 325–334
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-28
pdfpełen tekst

Abstract
This article groups and describes different anomalies that can appear on capital markets. We present the initial return of IPO underpricing across European markets. We present the results of empirical research conducted on the Polish capital market. This article also contains a description of the value and growth companies effect measured with the P/BV ratio in different countries of the world. In our research we combined the IPO underpricing effect with the P/BV effect. Results show that for companies with a higher P/BV ratio we can expect a significantly higher initial return. Moreover, when we add the January effect to these two effects, the initial return increases to 36.8%.
Keywords: capital market, IPOs, underpricing

WPŁYW PRZEDSIĘBIORSTW ZORIENTOWANYCH NA WARTOŚĆ I PRZEDSIĘBIORSTW ZORIENTOWANYCH NA WZROST NA EFEKT NIEDOWARTOŚCIOWANIA IPO NA POLSKIM RYNKU KAPITAŁOWYM

Streszczenie
W artykule zaprezentowano podział anomalii występujących na rynku giełdowym. Scharakteryzowano poszczególne anomalie. Opisano zjawisko efektu niedowartościowania oraz efektu wskaźnika P/BV. Zaprezentowano przyczyny efektu niedowartościowania na rynku w Polsce oraz średnie natychmiastowe stopy zwrotu z akcji spółek debiutujących na różnych rynkach Europy. Zaprezentowano również wyniki badań nad wskaźnikiem P/BV w wybranych krajach. Nałożono efekt niedowartościowania na efekt P/BV, co spowodowało wzrost natychmiastowych stóp zwrotu dla spółek o wysokim wskaźniku P/BV. Dodatkowo nałożono efekt stycznia na pozostałe dwa efekty, co spowodowało kolejny wzrost natychmiastowych stóp zwrotu średnio do 36,8%.
Słowa kluczowe: rynek kapitałowy, pierwsze emisje (IPOs), niedowartościowanie