Zeszyty naukowe
Autor: Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta, Marta Sukiennik 581
Strony: 581–590
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-51
pdfpełen tekst

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problemu zarządzania ryzykiem w grupach kapitałowych działających w branży wydobywczej w Polsce. W szczególności przedstawiono ryzyko związane z czynnikiem ludzkim, wskazano przyczyny „błędów” ludzkich w przedsiębiorstwach wydobywczych, wskazano także „dobre praktyki”, które powinny być wdrożone w grupach kapitałowych działającychw przemyśle wydobywczym.
Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, korporacja, ryzyko w branży górniczej, czynnik ludzki

THE ROLE OF RISK MANAGEMENT IN THE GROUP OPERATING IN THE AREA OF THE MINING INDUSTRY

Abstract
The purpose of this article is to introduce the problem of risk management in capital groups operating in the mining sector in Poland. In particular the risks associated with the human factor is shown. The main causes of “mistakes” human mining companies are also described as well as identified the ‘good practice’ which should be implemented in capital groups operating in the polish mining industry.
Keywords: risk, risk management, corporate risk in the mining industry, the human factor