Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Wojtacka-Pawlak 655
Strony: 655–665
DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-57
pdfpełen tekst

Streszczenie
W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy regulacji nadzorczych – rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu zidentyfikowania zaleceń dotyczących ryzyka reputacyjnego w działalności bankowej.
Celem artykułu jest próba ukazania, iż ryzyko reputacyjne jest pojęciem ważnym, dostrzeganym przez organa nadzorcze, a jednocześnie słabo uregulowanym.
Jako metodę badawczą zastosowano wnikliwe studia Rekomendacji KNF, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji D oraz M a także dostępnej literatury przedmiotu.
Opracowanie podzielono na dwie główne części. W pierwszej z nich przedstawiono pojęcie ryzyka reputacyjnego oraz dokonano próby jego zdefiniowania. W drugiej części natomiast omówiono Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego w celu zidentyfikowania zaleceń odnoszących się do ryzyka utraty reputacji przez bank.
Słowa kluczowe: ryzyko utraty reputacji, ryzyko reputacyjne

THE ANALYSIS OF NATIONAL SUPERVISORY REGULATIONS IN THE CONTEXT OF REPUTATIONAL RISK IN THE BANKING BUSINESS IN POLAND

Abstract
The paper presents the results of the analysis of supervisory regulations – Recommendations Fi-nancial Supervision Commission. The aim of the analysis was to identify recommendations for reputational risk in the banking business. The analysis shows that reputational risk is noticed by supervisory authority, but poorly regulated which does not correspond with its importance in banking. The paper was divided into two main parts. In the first part the concept of reputational risk was presented. In the second part the paper gives the results of the analysis of KNF Recommendations done in order to identify and discuss recommendations for the reputational risk in banking.
Keywords: reputation risk, reputational risk, the bank’s reputation