Zeszyty naukowe
Autor: Łukasz Dubiński 21
Strony: 21–30
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-02
pdfpełen tekst

Streszczenie
Bezpieczeństwo i pewność prawa stanowią podstawowy element państwa prawa. Celem arty­kułu jest zbadanie podstawowych instytucji polskiego prawa podatkowego służących ochronie wspomnianych wartości oraz przedstawienie zagrożeń związanych z europeizacją krajowych regulacji prawnopodatkowych.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, pewność, podatki, prawo

COMMENTS ON SAFETY AND CERTAINTY OF POLISH AND EU TAX LAW

Abstract
Legal safety and certainty are an essential element of the rule of law. This article aims to explore the basic institutions of Polish law created for the protection of those values. In this article there is also a presenta­tion of risks associated with the Europeanization of national tax law.
Keywords: safety, certainty, taxes, law