Zeszyty naukowe
Autor: Agnieszka Sobiech 129
Strony: 129–139
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-12
pdfpełen tekst

Streszczenie
Ustawy o podatkach dochodowych regulują kwestię opodatkowania różnych form współpracy, które mogą być źródłem przychodów podatkowych. W ustawach tych wyróżniono „wspólne przedsięwzię­cia” jako odrębny (np. od spółek osobowych czy kapitałowych) sposób współdziałania. Realizacja wspólnych przedsięwzięć może przybierać różne formy, na przykład umów spółek cichych, konsorcjów czy Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono skutki podatkowe takiej współpracy w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnopraw­nych.
Słowa kluczowe: spółka cicha, konsorcjum, EZIG, opodatkowanie

COOPERATION IN THE “JOINT UNDERTAKING” FORM – SELECTED TAX ISSUES

Abstract
The income tax acts regulate taxation of different form of cooperation if they are a source of tax reve­nue. Both the Natural Persons’ Tax Act and the Companies Tax Act distinguish “joint undertaking” from others form cooperation, especially from different types of partnerships. Entrepreneurs may conclude agreements on implementation of joint projects. They may use a form of silent partnership agreement, consortium agreement or European Economic Interest Group. This paper indicates the most important tax problems, particularly on the ground of the income tax, the VAT tax and the acts in civil law tax.
Keywords: joint undertaking, silent partnership, consortium, EEIG, taxation