Zeszyty naukowe
Autor: Andrzej Stolarski 151
Strony: 151–159
DOI: 10.18276/frfu.2016.5.83/1-14
pdfpełen tekst

Streszczenie
Cel – Celem artykułu jest dokonanie klasyfikacji metod optymalizacji podatkowej według trzech obszarów tożsamych z etapami procesu powstawania i wygasania zobowiązania podatkowego.
Metodologia badania – Artykuł powstał na podstawie studiów nad literaturą i źródłami obowiązującego prawapodatkowego.
Wynik – W opracowaniu została przedstawiona klasyfikacja metod optymalizacji podatkowej w podzialena 3 grupy w zależności od celu stosowania metody.
Oryginalność/wartość – Artykuł stanowi jednolite zestawienie stosowanych przez przedsiębiorców metod optymalizacyjnych.
Słowa kluczowe: podatek, CIT, płynność, preferencje podatkowe, optymalizacja podatkowa, VAT, podatek odczynności cywilnoprawnych, obciążenia parapodatkowe, zobowiązanie podatkowe

THE AREAS OF ENTREPRENEURS TAX OPTIMIZATION

Abstract
Purpose – The purpose of this article is to present classification of tax optimization methods with comparison to the tax liability’s creation and expiration process.
Research/methodology – Article is based on the study of literature and sources of the applicable tax laws.
Result – The study was presented classification of methods of tax optimization divided into three groups depending on the purpose of application of the method.
Originality/value – The article is a summary of tax optimization methods used by entrepreneurs.
Keywords: tax, CIT, liquidity, tax preferences, tax optimization, VAT, stamp duty, tax liability