Zeszyty naukowe
Autor: Jakub Swacha 183
Strony: 183-193
pdfpełen tekst

Abstract
The paper discusses how the natural heritage stored in the oceanographic museums may be promoted using Internet on the example of the BalticMuseums 2.0 project (2009–2012). It describes the aims of the project, key architectural traits of the multilingual online information platform, its key components attracting visitors: Kids’ zone and Virtual panoramas, as well as accompanying promotional activities including the BalticMuseums 2.0 conference and an advertising campaign in the Internet. The results of the campaign are analyzed in terms of the change in the number of on-line visitors.
Keywords: promoting natural heritage, oceanographic museums, Internet-based promotion.

PROMOCJA DZIEDZICTWA NATURALNEGO REGIONU POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU NA PRZYKŁADZIE PROJEKTU BALTICMUSEUMS 2.0

Streszczenie
Artykuł omawia możliwość wykorzystania Internetu do promocji dziedzictwa naturalnego prezentowanego w muzeach oceanograficznych na przykładzie projektu BalticMuseums 2.0 (2009–2012). Opisano w nim główne cele projektu, kluczowe cechy architektury wielojęzycznej internetowej platformy informacyjnej, najważniejsze jej komponenty mające na celu przyciąganie gości: Strefę dla dzieci oraz Wirtualne panoramy, jak również działania promocyjne dotyczące platformy, takie jak konferencja BalticMuseums 2.0 oraz internetowa kampania reklamowa. Rezultaty kampanii zweryfikowano w oparciu o dane na temat liczby osób odwiedzających witrynę.
Słowa kluczowe: promocja dziedzictwa naturalnego, muzea oceanograficzne, promocja w Internecie.