Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 32/2013 tom 1


SiP
Problemy współczesnej ekonomii - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 32
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Danuta Miłaszewicz
pdfStrona redakcyjna