Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 34/2013 tom 1


SiP
Zarządzanie i marketing - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 34
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk, Tomasz Wiśniewski
pdfStrona redakcyjna
Autor: Anna Wieczorek-Szymańska 103
Autor: Marian Gołębiowski 187
Autor: Malwina Szczepkowska 255
Autor: Katarzyna Szopik-Depczyńska, Radosław Depczyński 267