Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 33/2013 tom 1


SiP
Gospodarka regionalna i międzynarodowa - tom 1
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 33
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel
pdfStrona redakcyjna