Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 34/2013 tom 2


SiP
Zarządzanie i marketing - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 34
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Tomasz Wiśniewski
pdfStrona redakcyjna