Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 31/2013 tom 2


SiP
Metody ilościowe w ekonomii - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 31
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Józef Hozer, Barbara Batóg
pdfStrona redakcyjna
Autor: Józef Hozer, Ignacy Chrzanowski 63
Autor: Iwona Markowicz, Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz 233