Zeszyty naukowe

Studia i Prace WNEiZ nr 33/2013 tom 2


SiP
Gospodarka regionalna i międzynarodowa - tom 2
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 33
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2013
ISSN 1640-6818
ISSN 2080-4881
Red. Barbara Kryk, Halina Nakonieczna-Kisiel
pdfStrona redakcyjna