Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 33/2011


Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia
Wybrane problemy finansów
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 33
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Jolanta Iwin-Garzyńska
pdfStrona redakcyjna