Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 39/2011


Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia
Finanse w okresie przezwyciężania skutków kryzysu
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 39
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Marek Zwolankowski
pdfStrona redakcyjna