Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46/2011


Zeszyt
Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Edward Urbańczyk, Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz
pdfStrona redakcyjna
Autor: Iwona Głażewska, Andrzej Chrzanowski 77
Autor: Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Aleksandra Andrzejczak, Magdalena Baszuro, Anna Dworakowska, Mateusz Szewczyk 91
Autor: Przemysław Niewiadomski, Krzysztof Sterna, Piotr Bartkowiak 107
Autor: Mirela Romanowska 171
Autor: Józef Frąś, Marek Siwkowski 369
Autor: Magdalena Gąsowska 381
Autor: Anna Wieczorek-Szymańska 669