Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42/2011


Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 42
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Kazimiera Winiarska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Beata Zaleska 253
Autor: Teresa Sadowska, Zofia Sawicka-Kluźniak 341