Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 43/2011


Zeszyt
Współczesne problemy gospodarki światowej
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 43
 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Halina Nakonieczna-Kisiel
pdfStrona redakcyjna
Autor: Marzena Matkowska 91
Autor: Wioletta Skibińska 227