Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38/2011


Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia
Zarządzanie finansami
Współczesne wyzwania teorii i praktyki

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 38
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Dariusz Zarzecki
pdfStrona redakcyjna
Autor: Marek Dylewski, Beata Filipiak 41
Autor: Justyna Łukomska-Szarek, Agnieszka Wójcik-Mazur 137
Autor: Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Jolanta Pakulska 157
Autor: Sławomir Jarka, Sylwia Kurkowska, Elżbieta Weiss 275
Autor: Tomasz Mika, Eliza Frejtag-Mika 307
Autor: Tomasz Berent 329
Autor: Karolina Daszyńska-Żygadło 385
Autor: Sławomir Juszczyk, Michał Tymiński 405
Autor: Adam Szyszka, Adam Zaremba 481
Autor: Joanna Wiśniewska 495
Autor: Agnieszka Goździewska 569
Autor: Dariusz Zarzecki, Magdalena Kisielewska 607
Autor: Stanisław Kasiewicz, Błażej Lepczyński 681
Autor: Miłosz Kołodziejczyk, Przemysław Piechota 855