Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 44/2011


Zeszyt
Sterowanie dokonaniami w zakładach opieki zdrowotnej
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 44
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Maria Hass-Symotiuk
pdfStrona redakcyjna
Autor: Danuta Sołtys, Aleksandra Bryła 149