Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47/2011


Zeszyt
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Edward Urbańczyk, Mirela Romanowska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Przemysław Dominiak, Jacek Mercik, Agata Szymańska 25
Autor: Krzysztof Andruszkiewicz 253
Autor: Magdalena Gorzelany – Dziadkowiec, Julia Gorzelany – Plesińska 289
Autor: Marta Kadłubek 315
Autor: Iwona Chomiak – Orsa 439