Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 48/2011


Zeszyt
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 48
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Edward Urbańczyk, Wanda Skoczylas
pdfStrona redakcyjna
Autor: Piotr Bartkowiak, Przemysław Niewiadomski 25
Autor: Elżbieta Weiss, Anna Suchodolska, Marek Storoška 287