Zeszyty naukowe

Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 40/2011


Finanse, Rynki Finansowe,  Ubezpieczenia
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 40
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2011
ISSN 1640-6818
ISSN 1733-2842
Red. Jolanta Iwin-Garzyńska
pdfStrona redakcyjna
Autor: Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka, Ewa Szafraniec-Siluta 159