Zeszyty naukowe
Autor: Dorota Skała 5
Strony: 5-19
pdfpełen tekst

Wpływ kryzysu finansowego na regulacyjne podejście do ryzyka płynności w świetle wytycznych Bazylejski go Komitetu Nadzoru Bankowego

Streszczenie
Artykuł przedstawia międzynarodowe regulacje dotyczące ryzyka płynności w bankach. W artykule podkreślono zmiany, które zostały wprowadzone w opublikowanych wytycznych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w następstwie kryzysu finansowego 2007/08. Zwrócono uwagę, że twórcy regulacji międzynarodowych nie przewidzieli skali potencjalnych problemów w zakresie płynności, które miały miejsce w trakcie szczytowej fazy kryzysu. Nowe zasady dotyczące płynności opublikowane w 2008 roku mają charakter bardziej konserwatywny, ale wciąż pozostawiają istotny obszar dowolności działania, zarówno dla krajowych nadzorców, jak i poszczególnych banków.