Zeszyty naukowe
Autor: Nina Stępnicka 255
Strony: 255-267
pdfpełen tekst

OFFSHORING JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

Streszczenie
Offshoring to jedna z popularnych i często wykorzystywanych form współpracy między przedsiębiorstwami, wspomagająca proces działalności gospodarczej lub pozwalająca na częściowe, a niekedy także przekazanie pewnych etapów działalności wytwórczej, handlowej czy usługowej podmiotom zewnętrznym.
Celem artykułu jest analiza jednej z dziesięciu sił spłaszczających świat, tj. offshoringu jako nowoczesnej metody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na świecie opierającej się na zasadach wzajemnej współpracy i kooperacji.