Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Puchalska 183
Strony: 183-193
pdfpełen tekst

GLOBALNE PRZEPŁYWY KAPITAŁU W FORMIE BIZ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Streszczenie

Współczesna gospodarka światowa w szybkim tempie stała się gospodarką globalną opartą na wewnątrzgałeziowym podziale pracy, w którym dominującą rolę zajmują korporacje międzynarodowe (KTN) pełniące rolę międzynarodowych kanałów, przez ktoóre przepływają dobra, usługi, technologie, ludzie i kapitał zwłaszcza w postaci inwestycji bezpośrednich. Cechą odróżniającą BIZ od innych form międzynarodowych przepływów kapitałowych jest to, że powodują przeniesienie części lub całości praw do zarządzania przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania.