Zeszyty naukowe
Autor: Grażyna Olszewska 143
Strony: 143-155
pdfpełen tekst

ROZWÓJ A EFEKTYWNOŚĆ RYNKÓW FINANSOWYCH

Streszczenie

Istnienie rozwiniętego rynku finansowego jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania każdej rozwiniętej gospodarki. Poszczególne fazy rozwoju kapitalizmu wykształciły właściwe sobie instytucje i instrumenty finansowe. Okreslenie "właściwe" rozumiane jest jako odpowiedź rynku finansowego na aktualne zmiany relacji cenowych w gospodarce, które z kolei są motorem tworzenia coraz bardziej efektywnych instytucji obsługujących podmioty gospodarcze. Swobodne oddziaływanie czynników determinujących rozwój rynków finansowych w czasie przechodzenia od kolejnych form kapitalizmu do aktualnego stadium rozwoju gospodarczego, doprowadziło do ukształtowania się "najlepszego" systemu bankowego jako głównego filaru rynku finnsowego w gospodarkach poszczególnych krajów.