Zeszyty naukowe
Autor: Joanna Michalczyk 107
Strony: 107-118
pdfpełen tekst

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA ROZWÓJ POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-ŻYWNOŚCIOWEGO

STRESZCZENIE

Celem publikacji jest wskazanie wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na przyszłą sytuację w polskim sektorze rolno-spożywczym. Warto dodać, że polityka ta najszerzej oddziałuje na warunki prowadzenia działalności producentów we wskazanym obszarze poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów stabilizujących sytuację na poszczególnych rynkach rolnych oraz z zakresu polityki strukturalnej.
W związku z tym autorka przedstawiła w pierwszej części artykułu wybrane narzędzia WPR pełniące szczególną rolę w regulacji krajowego rynku rolnego. Są to: płatności bezpośrednie, system kwotowania produkcji oraz zakupy interwencyjne.