Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 11/2008 Metody ilościowe w ekonomii

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 11

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382