Zeszyty naukowe

SiPBudżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 5

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382


SPIS TEŚCI

Andruczuk Barbara, Budżetowanie metodą zarządzania wynikiem projektu długoterminowego 9
Caputa Wiesława, Controlling zasobów niematerialnych 25
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena, Koszty działalności ubezpieczeniowej w ujęciu księgowym, zarządczym i budżetach 43
Dura Andrzej, Mleczko Aleksander, Obrzut Marek, Propozycja metody alokacji funduszy unijnych 53
Dylewski Marek, Filipiak Beata, Aplikacja metod budżetowania w małych firmach 69
Głód Grzegorz, Głód Wojciech, Rola systemu motywacyjnego w procesie budżetowania na przykładzie jednostek służby zdrowia 81
Gorczyńska Alina, Problem oceny realizacji inwestycji zagranicznych 93
Hońko Stanisław, Rola budżetowania w procesie ustalania wyniku realizacji usług długoterminowych 109
Hótova Renata, Wala Aleksander, Budżetowanie w systemach ERP w małych i średnich przedsiębiorstwach 123
Jaworska Elżbieta, Łagodzki Przemysław, Budżet Zadaniowy- zarządzanie środkami publicznymi 131
Kempa Ewa, Controlling a budżetowanie działalności działu sprzedaży 141
Kes Zdzisław, Zastosowanie zaawansowanych narzędzi MS Exela we wspomaganiu zarządzania projektami 149
Klinowski Marcin, Dobór instrumentów rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekt 161
Kludacz Magdalena, Analiza działań szpitala w systemie budżetowania kosztów ABB 171
Knapova Bohuslava, Budgets of Overhead Costs and Responsibility Centres 189
Kozuń-Cieślak Grażyna, Markowska-Bzducha Ewa, Zadaniowy budżet państwa- reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi publicznymi 195
Krawczyk Wiktor, Procedury realizacji działań bazą dla budżetowania zarządczego 213
Majchrzak Iwona, Potrzeby wyodrębniania kosztów ochrony środowiska dla skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem 235
Mielcarek Jarosław, Budżetowanie sprzedaży i produkcji w zaawansowanym środowisku technologicznym 247
Nita Bartłomiej, Pomiar dokonań przedsiębiorstwa w nurcie beyond budgeting 263
Nowak Edward, Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa 273
Nowak Marta, Raporty płacowe jako źródło informacji dla benchmarkingu w budżetowaniu kosztów zasobów ludzkich 283
Nowosielski Krzysztof, Projektowanie aplikacji informatycznej controllingu projektów w arkuszu kalkulacyjnym MS Exel na przykładzie przedsiębiorstwa zarządzanego przez projekty 293
Polak Katarzyna, Stefanowicz Agnieszka, Rachunkowość zarządcza w procesach decyzyjnych 307
Polak Waldemar, Prognozy rozwoju dla przyszłych BIZ w Polsce 317
Poszwa Michał, Wpływ podatku dochodowego na opłacalność inwestycji rzeczowych 325
Putyra Adam, Budżetowanie na tle ewolucji rachunku kosztów działań 337
Rydzewska-Włodarczyk Marzena, Wpływ wyceny aktywów biologicznych na wynik finansowy jednostki 351
Sawicki Kazimierz, Rewizja wewnętrzna jako narządzie zarządzania organizacji gospodarczych 359
Stępień Marta, Przesłaniki i kierunki rozwoju „Rachunkowości dla środowiska" 373
Szczypa Piotr, Budżetowanie przychodów i kosztów ochrony środowiska 387
Szwajca Danuta, Regiony sprzedaży jako ośrodki odpowiedzialności w controllingu działalności marketingowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa 397
Tarczyński Waldemar, Łuniewska Małgorzata, Wpływ siły fundamentalnej na wartość rynkową firmy 411
Turek Marian, Jonek-Kowalska Izabela, Zmiany w zarządzaniu kosztami w kopalniach węgla kamiennego 419
Włoszczowski Beniamin, Dyskusyjne problemy interpretacji wskaźników finansowych 437
Zaleska Beata, Budżetowanie jako skuteczne narzędzie zarządzania szpitalem 449
Ziętowska Irena, Krzeszowski Wojciech Dawid, Problemy planowania przepływów pieniężnych w praktyce 457
Dariusz Zarzecki, Użyteczność metody wskaźnika cena/przychody i wskaźnika cena/zysk w wycenie przedsiębiorstwa 465