Zeszyty naukowe

Zeszyt nr 3/2008Wybory decyzyjnych podmiotów gospodarczych

Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
nr 3

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2008

ISSN 1899-2382SPIS TREŚCI

GRAŻYNA MANIAK - Wybrane aspekty internacjonalizacji rynku pracy towarzyszące globalizacji gospodarki 5 [pdf]
JAROSŁAW KORPYSA - Przedsiębiorczość w krajach Unii Europejskiej 23 [pdf]
EWA MAZUR-WIERZBICKA - Wpływ integracji z Unią Europejską na finansowanie ochrony środowiska w Polsce 37 [pdf]
BRUNO S. SERGI - Information Technology and Productivity - Some Lessons for Europe 59 [pdf]
DAINORA GRUNDEY, MIGLĖ SARVUTYTĖ - The management of labour force migration the evidence of the migration policy making 69 [pdf]
ANDREA KORÉN - The development of HR role - from P/HRM to strategic HRM 85 [pdf]
MARTA MŁOKOSIEWICZ - Analiza i ocena wybranych czynników i przejawów kapitału społecznego w sektorze pozarządowym w Polsce w latach 2002-2006 97 [pdf]
TOMASZ BERNAT - Elastyczność cenowa popytu wybranych usług w strukturach niedoskonale konkurencyjnych - wyniki badań 115 [pdf]
MAREK KUNASZ - Efektywność szkolenia i doskonalenia zawodowego - wybrane aspekty 129 [pdf]
WOJCIECH JARECKI - Motywy wyboru studiów i kierunku studiów wyższych 143 [pdf]
KATARZYNA WŁODARCZYK-ŚPIEWAK - Wyposażenie w dobra trwałe gospodarstw domowych województwa zachodniopomorskiego 155 [pdf]
JAROSŁAW POTERALSKI - Oczekiwania płacowe absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych 171 [pdf]
BENEDYKT NIEMCZYNOWICZ - Menedżerski model przedsiębiorstwa O.E. Williamsona 185 [pdf]