Zeszyty naukowe
Autor: Michał Purczyński 263
Strony: 263-277
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest pokazanie przykładu zastosowania mieszanego modelu logitowego (inaczej nazywanego modelem z parametrami losowymi) do badania preferencji konsumentów. Model ten jest bardzo elastyczny i pozwala na przybliżenie dowolnego modelu użyteczności losowej. Jego praktyczne wykorzystanie pokazano na przykładzie analizy konsumentów rynku piwowarskiego w Polsce. Do estymacji parametrów modelu wykorzystano programu SAS. Pokazano, w jakim stopniu wiek, płeć, sytuacja materialna respondenta wpływają na postrzeganą przez niego użyteczność piwa i na wybory dokonywane przez konsumentów.
Słowa kluczowe: rynek piwowarski, mieszany model logitowy, badanie preferencji konsumentów, SAS.

APPLICATION OF MIXED LOGIT MODEL IN MEASURING BEER CONSUMERS PREFERENCES

Summary
Mixed logit model, also called random parameters logit does not exhibit the restrictive “independence from irrelevant alternatives” property and explicitly accounts for correlations in unobserved utility over repeated choices by each customer. Mixed logit model is very flexible and allows for approximate any random utility model. A practical application of a mixed logit model is presented in the example of measuring beer consumers preferences. Model parameters were estimated using procedure PHREG in SAS program.
Keywords: mixed logit model, random parameters logit, beer industry, consumer preferences, SAS.