Zeszyty naukowe
Autor: Katarzyna Wawrzyniak 345
Strony: 345-359
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie i przedyskutowanie najważniejszych problemów dotyczących potrzeby wykorzystania dodatkowej poza próbą statystyczną informacji w badaniach niewyczerpujących. Szczególny nacisk położono na doświadczenie i intuicję badacza, które mogą przyczynić się do wzrostu precyzji i efektywności wnioskowania o badanej zbiorowości. Ilustracją propozycji autora są przykłady wybranych badań opinii społecznej.
Słowa kluczowe: badania niewyczerpujące (próbkowe), badania opinii, informacje
spoza próby.

PARAMETERS OF THE DISTRIBUTION AS A TOOL OF THE CLASSIFICATION OF OBJECTS IN THE MICROSCALE

Summary
In the article the author presented three approaches to the classification of objects according to the level of diagnostic variables with using of parameters of the distribution. In the first approach the objects were classified by means of quartiles, in the second approach – order measures of central tendency and dispersion, and in the third approach – classical measures of central tendency and dispersion. The quality of these classifications was evaluated by comparing them to the classification obtained by means of taxonomic measure of development.
The statistical data concerned the companies from IT sector listed on Warsaw Stock Exchange in 2009.
Keywords: quantitative diagnosing, classification, measures of central tendency, measures of dispersion.