Zeszyty naukowe
Autor: Mirosław Szreder 331
Strony: 331-343
pdf pełen tekst

Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie i przedyskutowanie najważniejszych problemów dotyczących potrzeby wykorzystania dodatkowej poza próbą statystyczną informacji w badaniach niewyczerpujących. Szczególny nacisk położono na doświadczenie i intuicję badacza, które mogą przyczynić się do wzrostu precyzji i efektywności wnioskowania o badanej zbiorowości. Ilustracją propozycji autora są przykłady wybranych badań opinii społecznej.
Słowa kluczowe: badania niewyczerpujące (próbkowe), badania opinii, informacje spoza próby.

INTUITION AND EXPERIENCE IN STATISTICAL SURVEYS

Summary
The aim of this paper is to address and discuss some of the major problems connected with the need for using non-sample information in statistical surveys. Special attention is paid on researcher’s experience and intuition which can be used to improve the quality of the survey’s findings. Examples of opinion polls are given to illustrate such cases.
Keywords: sample survey, opinion poll, non-sample information.